Raporteaza un abuz

Procedură de plângeri și sesizări

Pentru a trimite plângeri şi reclamaţii în legătură cu vreunul dintre website-urile găzduite pe serverele Easyhost, sesizarea în cauză trebuie să întrunească următoarele condiţii:

- trebuie sa fie transmisă de autorul, titularul de drepturi, de persoana ce se consideră prejudiciată de conţinutul găzduit pe serverele Easyhost, de reprezentantul autorizat al oricăreia dintre acestea sau de orice persoană care poate dovedi nelegalitatea activităţii desfăşurate de destinatarii serviciilor Easyhost;

- expeditorul trebuie să se identifice prin redarea corectă şi completă a: numelui şi prenumelui ori a denumirii precum şi a adresei de domiciliu, ori a sediului, în cazul societăţilor comerciale, persoanelor fizice autorizate, organismelor de gestiune colectivă, etc;

- subiectul de email ori al sesizării în format material, trebuie redat în mod corect a fi unul dintre următorarele: (i) încălcarea drepturilor de autor, (ii) încălcarea altor drepturi de proprietate intelectuală în afara drepturilor de autor (brevete, mărci, desene industriale), (iii) infracţiuni de criminalitate informatică, (iv) pornografie infantilă, (v) prejudicii de imagine, (vi) încălcarea prevederilor privind protejarea datelor cu caracter personal şi alte activităţi ilegale legate de confidenţialitatea datelor personale, (vii) altele [se va preciza];

- expeditorul trebuie să declare pe propria răspundere şi să pună la dispoziţia Easyhost dovezi că activităţile desfăşurate de destinatarii serviciilor Easyhost sunt nelegale sau că informaţiile furnizate de acestia sunt nelegale.

- trebuie identificat conţinutul considerat ilegal prin prezentarea locatiei URL de la nivelul website-ului în cauză;

- expeditorul trebuie să solicite în mod expres eliminarea conţinutului sau blocarea accesului publicului la conţinutul în cauză şi să răspundă în faţa persoanei prejudiciate, in cazul in care prin eliminarea conţinutului sau blocarea accesului publicului la conţinutul în cauză s-a cauzat un prejudiciu destinatarilor serviciilor Easyhost. Se va urmări folosirea următoarei formule:

"Solicit, în mod expres, eliminarea conţinutului identificat mai sus sau blocarea accesului publicului la acesta şi sunt de acord să răspund faţă de persoana prejudiciată, dacă solicitarea a fost făcută cu rea credinţă sau neîntemeiat."

- expeditorul trebuie să transmită către Easyhost o descriere cât mai detaliată a faptei ililcite, precum si dovezile, permise de legislaţia în vigoare, în susţinerea celor afirmate.

Sesizările se vor trimite prin email pe adresa abuse@easyhost.com sau în format material la adresa sediului Easyhost de la secţiunea Contact.Raportează un abuz

Nume si prenume / Denumire societate

Domiciliul / Sediul social

Adresa de email

Subiect

Locatia URL a continutului ilegal/prejudicios

Declaraţie
"Declar pe propria răspundere că sunt autorul/titularul de drepturi/persoana prejudiciată ori reprezentantul legal al acesteia şi sunt de bună credinţă în a crede că drepturile mele ori ale mandantului meu sunt prejudiciate prin conţinutul informatic identificat mai sus.
Solicit, în mod expres, eliminarea conţinutului identificat mai sus sau blocarea accesului publicului la acesta şi sunt de acord să răspund faţă de persoana prejudiciată, dacă solicitarea a fost făcută cu rea credinţă sau neîntemeiat."

Alte precizari

Impresii despre Easyhost

Găzduim site-uri și creatori de digital